RETAIL

NUDIEYE & OPAQUE

 

 
 

Dự án/ Project: NUDIEYE & OPAQUE

Địa điểm/ Location: Hồ Chí Minh
Quy mô/ Area: 140m2
Nội dung công việc/ Scope of work: Design & Build
Thiết kế nội thất/ Interior Design
Khách hàng/ Client: Ms Thùy Anh
Đội ngũ thiết kế / Designer team: Lương Văn Hưng, Nguyễn Duy Tuấn
Chụp hình / Photographer: Phú Đào
 
——Sio Concepts——
1/5 Truong Quyen Street
06 Ward, District 03. HCMC
Tel: 028 38207557
Fanpage: Sio Concepts
 

 

Dự án/ Project: NUDIEYE & OPAQUE  Địa điểm/ Location: Hồ Chí Minh Quy mô/ Area: 140m2 Nội dung công việc/ Scope of work: Design & Build Thiết kế nội thất/ Interior Design Khách hàng/ Client: Ms Thùy Anh Đội ngũ thiết kế / Designer team: Lương Văn Hưng, Nguyễn Duy Tuấn Chụp hình / Photographer: Phú Đào   ——Sio Concepts—— 1/5 Truong Quyen Street 06 Ward, District 03. HCMC Tel: 028 38207557 Website: www.sioconcept.com Fanpage: Sio Concepts