RETAIL

NUDIEYE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dự án/ Project: N U D I E Y E  
Địa điểm/ Location: Hồ Chí Minh
Quy mô/ Area: 80m2
Nội dung công việc/ Scope of work: Design & Build
Thiết kế nội thất/ Interior Design
Khách hàng/ Client: Mrs Thùy Anh
Đội ngũ thiết kế / Designer team: Từ Thúy Hoa, Huỳnh Hoài Bảo
Chụp hình / Photographer: Phú Đào
——Sio Concepts——
1/5 Truong Quyen Street
06 Ward, District 03. HCMC
Tel: 028 38207557
Fanpage: Sio Concepts