RETAIL

NOW SHOP

 
 
 
 
 
 
 
Dự án/ Project: N O W S H O P
Địa điểm/ Location: Hồ Chí Minh
Quy mô/ Area: 80m2
Nội dung công việc/ Scope of work: Design & Build
Thiết kế nội thất/ Interior Design
Khách hàng/ Client: Mr Vương Kính
Đội ngũ thiết kế / Designer team: Nguyễn Ngọc Tú Quỳnh,Nguyễn Thu Hoài
Đỗ Thế Mạnh, Phan Thạnh Nhân, Bùi Thị Ánh Mi
Chụp hình / Photographer: Phú Đào
——Sio Concepts——
40/6 Mai Xuan Thuong St, 11 Ward,Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: 028 38207557
Fanpage: Sio Concepts