RETAIL

HADES STORE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dự án/ Project: Hades Store 
Khách hàng/ Client: Mrs Vy & Mr Bình
Địa điểm/ Location: Hồ Chí Minh
Quy mô/ Area: 110m2
Nội dung công việc/ Scope of work: Design & Build
Thiết kế nội thất/ Interior Design
Đội ngũ thiết kế / Designer team: Từ Thuý Hoa, Bùi Thị Ánh Mi.
——Sio Concepts——
40/6 Mai Xuan Thuong St, 11 Ward,Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: 028 38207557
Fanpage: Sio Concepts
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảm hứng thiết kế lấy ý tưởng từ ẩn sâu bên trong của âm phủ thế giới người chết của thần Hades được bao bọc bởi cả thảy 5 dòng sông . Trong đó Sông Styx - Đối với người Hy Lạp, sông Styx là con người đưa lối chỉ đường các linh hồn sang thế giới bên kia. Dòng sông này có 7 đoạn chảy qua nơi cai quản của thần địa ngục Hades.. Con sông này mang ý nghĩa quan trọng nhất trong thần thoại, là ranh giới giữa địa ngục và dương gian.